http://www.autoflight.co.th
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home Product Download Contact Us Webboard SmartBiz Free สมัครงาน
ค้นหา  ประเภทการค้นหา  Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
จดหมายข่าว
กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร

Menu
บริการหลังการขาย
วิธีการติดตั้งระบบบัญชี AutoFlight
Webboard ถาม-ตอบ ระบบบัญชี
Maintenence (MA) ระบบบัญชี
รวมบริการพื้นฐานต่าง ๆ
ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน
หลักสูตรการอบรม
1. อบรมมาตรฐาน 2 วัน
2. อบรม ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
3. อบรมการ บัญชี-ปิดงบ
รวม Link ข้อมูลงานบัญชี
1. กรมสรรพากร บริการ Online
2. คำถาม? กับการจดทะเบียนธุรกิจและบัญชี
3. SME BANK
4. ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ งานบัญชี
5. แนะนำเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
6. สำนักงานประกันสังคม
7. กระทรวงแรงงาน
8. ข้อมูลสำหรับนักบัญชี
9. คําศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/02/2008
ปรับปรุง 02/08/2022
สถิติผู้เข้าชม4,690,181
Page Views7,420,265
Customer
 

ภาษีคณะบุคคล

 
  ภาษีคณะบุคคล 
 
     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประมวลรัษฎากรนั้น นอกจากผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา รวมทั้งผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี และกองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่งแล้ว กฎหมายยังกำหนดให้ผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่    มิใช่นิติบุคคล เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
 
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากรมิได้กำหนดคำนิยามคำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล” ไว้อย่างไร การจัดตั้งจึงกระทำได้โดยสัญญา ตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
ดังนั้น การประกอบกิจการร่วมกันในฐานะของคณะบุคคลตามประมวลรัษฎากรจะต้องเป็นกรณีที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน
 
โดยในการประกอบกิจการในฐานะคณะบุคคลนั้นจะต้องร่วมกันประกอบกิจการตามความเป็นจริงและร่วมกันรับผิดชอบในกิจการของคณะบุคคลนั้น และเงินได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการจะต้องเป็นของคณะบุคคลด้วย
 
อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรได้เคยวินิจฉัยถึงความแตกต่างของห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลในส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ คือ การมีวัตถุประสงค์ที่จะหากำไรและแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการอันเป็นเงื่อนไขสำคัญของห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่คณะบุคคลไม่มี
 
คณะบุคคลมีสิทธิประกอบกิจการใดก็ได้ เว้นแต่โดยสภาพของหน้าที่งานหรือกิจการที่ทำนั้นคณะบุคคลไม่อาจกระทำได้ เช่น การรับจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร เป็นต้น
 
คณะบุคคลเป็นหน่วยภาษีที่ถูกกำหนดขึ้นตามประมวลรัษฎากร เพื่อให้ครอบคลุมการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ตกลงกระทำกิจการร่วมกัน โดยให้ผู้จัดการหรือผู้อำนวยการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินในชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลนั้น จากยอดเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้น เสมือนเป็นบุคคลเดียวไม่มีการแบ่งแยก
 
ทั้งนี้ ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลแต่ละคน ไม่ต้องยื่นรายการเงินได้สำหรับจำนวนเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเพื่อเสียภาษีอีก (มาตรา 56 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร)
 
นอกจากนี้ เงินส่วนแบ่งของกำไรที่ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลในคณะบุคคลได้รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เฉพาะส่วนที่เกิดจากเงินได้ที่ได้เสียภาษีเงินได้ไว้ดังกล่าวให้ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษี (มาตรา 42(14) แห่งประมวลรัษฎากร).

   
 

Tags : ภาษีคณะบุคคล

 
Poll
อบรมการใช้งานโปรแกรม อย่างไรจึง Work ?
อบรมแยกธุรกิจ
อบรมแยกบริษัท
By
รหัสยืนยัน :

Result
แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.
หน้าแรก ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี Contact Us

โปรแกรมบัญชี AutoFlight ผู้นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ขยายตลาดด้วยวิธีการบอกต่อมากที่สุด !!

 
view