http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม4,989,898
เปิดเพจ7,844,608

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง บริษัท  โคเซ ประเทศไทย (kose') จำกัด

ที่มีสาขาในหลาย ๆ  ประเทศ เลือกใช้  โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ออโต้ไฟล์ทรุ่น Advance 


คุณ Takayoshi Hasegawa บริษัท kose Corporation กล่าวว่า


" ถูกใจกับความสามารถและบริการที่ โปรแกรมบัญชี  ออโต้ไฟล์ท

ได้มอบให้ ทำให้ Head office สามารถ Connect ผ่าน

Internet เพื่อตรวจดูงานต่าง ๆ ได้อย่าง สบาย ๆๆ 

วิเคราะห์ข้อมูลซื้อ ขาย จ่าย รับ ได้อย่าง real time

สะดวกมากครับ "

 บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

นมเปรี้ยวขวดเล็กๆ ที่คนไทยคุ้นเคย ที่มีรายได้กว่าแสนล้าน


คุณ เอกชัย กล่อมรักษา กล่าวว่า

เลือกใช้ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป AutoFlight รุ่น Advance

ครับถูกใจมากที่สุด ตรงที่บริการหลังการขายของฝ่าย

support ครับ น้อง ๆ เค้าให้ข้อมูล บริการลูกค้าได้ดีเยี่ยมเลยครับ 

ส่วนเรื่อง feature ทางบัญชี ก็ประทับใจในความสะดวกสบายมากๆ

ของส่วนเพิ่มเติมงบการเงิน ที่ผมไม่ต้อง Post รายการ

แต่สามารถดูงบต่างๆได้ตลอดเวลา และ

ความสะดวกอีกอย่างที่จำได้ชัดเจนก็คือ

โปรแกรมยืดหยุ่นผมสามารถออกแบบฟอร์ม ต่างๆ ได้เองเลยครับบริษัทสายการบิน วัน ทู โก จำกัด

คุ้นเคยกันดีนะคะไป-กลับ เที่ยวเดียว. เลือกเส้นทาง... ออกเดินทางจาก

กรุงเทพฯ-ดอนเมือง, กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ, กระบี่, เชียงใหม่ ...

ก็ไม่ใชใครที่ไหน สายการบินภายในประเทศ One Two GO AirlinesOne Two GO Airlines ก็เลือกใช้ โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ท

เพื่อจัดการงาน ERP ภายในองค์กร เหมือนกันคะ โดยเลือกใช้โปรแกรมบัญชี AutoFlight รุ่น Advance ค่ะ ช่วยได้ทั้งงานบัญชีและงาน Front

ช่วยในเรื่องของ Taxation Support ที่เป็น Feature ในรุ่น AutoFlight Advance  เป็นความสามารถพิเศษ

ที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้คือการรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน

ธุรกิจ Trading & Service มีภาษีไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง,

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้..  บริษัท ซี แอล คอมเมอร์เชียล จำกัด 

ลักษณะธุรกิจ  ซื้อมา ขายไป โดยมีการประกอบแล้ว

อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรมเช่น สบู่ ยาสระผม

โดยขายให้กับโรงแรมต่างๆ 


โดย คุณ บุญรญา ได้กล่าว่า

ใช้โปรแกรมบัญชี AutoFlight มา 6 ปีแล้ว

เมื่อก่อนใช้รุ่น AutoFlight Advance

จากรุ่น Filebase สู่รุ่น Database

สะดวกคะ ใช้รุ่น Advance ช่วยเรื่องงานบัญชี

และการจัดการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ง่ายมากคะ 


บริษัท เฟอรติไรเซอร์ แอนด์ไบโอซีด โดย คุณ มณีกาสต์ โชตน์อรัณย์.


เฟอรติไรเซอร์ แอนด์ไบโอซีด รูบแบบธุรกิจ นำเข้าเมล็ดพันธ์พืชต่าง ๆ เช่น เมล็ดพนธ์ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน เพื่อจำหน่ายให้แก่ตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด  มาอบรมวิธิการใช้ โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ท คะ ก็โปรแกรมใช้งานง่ายนะคะ มีประโยชน์สะดวกดีคะ  ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สามารถศึกษาการใช้งานที่บ้านก็ได้ เพราะ autoflight มี CD Trainning ให้ หรือจะเลือกมาอบรมอย่างดิฉันก็ได้สะดวกดีคะ  ถูกใจระบบบัญชี ออโฟล์ทตรงที่ เวลาเรานำเข้าสินค้าเลือกได้ว่าจะ vat 0 ,7 จึงสะดวกกับการใช้ ในงานนำเข้า ส่งออกจริงๆคะ บริษัท เจ แอนด์ เจ  โดย คุณ เจริญ พงศ์พันธ์สันติ

อีกหนึ่งสำนักงานบัญชี ที่ขอบคุณบริการ โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ท กับการเลือกใช้โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ทเพื่อจัดการ งานบัญชีให้กับลูกค้าธุรกิจต่างๆ ที่เลือกใช้บริการของ สำนักงาน บริษัท เจ แอนด์ เจ  โดยคุณ เจริญ พงศ์พันธ์สันติ ได้ เปิดเผยว่า  เดิมทางสำนักงานรับจัดทำงานบัญชีให้กับลูกค้าธุรกิจต่างๆ  หลายธุรกิจโดยไม่ได้มีการใช้ Software พบว่าการทำงานบัญชีด้วยมือ นั้นในช่วงเร่งรีบที่หรือช่วงที่ต้องจัดส่งภาษี,จะตัองจัดส่งบัญชี ตนจะรูสึกงานบางอย่าง ซ้ำซ้อน ผิดพลาด การตรวจสอบย้อนหลังใช้เวลามากทำให้รู้สึก เหนื่อยมาก ไม่สามารถวางงานได้เลย  แต่เมื่อได้ใช้  Accouting Software  พบว่าสดวกขึ้นเยอะเลย งานลดลง  ไม่ต้องทำงานซำซ้อนเพราะโปรแกรมบัญชีออโต้ไฟล์ท  จะเชื่อมโยงส่งข้อมูลไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องให้เลยทำให้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลา และสามารถตรวจสอบเอกสาร้อนหลังได้ง่ายมาก สะดวกจริง ๆ ครับบริษัท แอร์พอร์ตฟาซิลิตี้ จำกัดคะ  โดยคุณนวลทิพย์ ประมาณ
บริษัท แอร์พอร์ตฟาซิลิตี้ จำกัด ใช้โปรแกรมบัญชี ออโต้ไฟล์ท,เป็นบริษัทที่ให้การให้บริการ พิเศษ ให้กับทุกเครื่องบินที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
เลือก โปรแกรมบัญชี AutoFlight  เพื่อช่วยจัดการงานบริการ เพราะใช้งานง่ายสามารถแก้ไขรหัสทุกอย่าง  ได้ โดยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลมากขนาดไหนก็ตาม ทำให้ไม่เสียข้อมูลที่บันทึกมาแล้ว หลายๆ ปี  และยังสะดวกต่อการปรับระบบบัญชีหรือแก้ไขรหัสต่างๆได้เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยังเลือกใช้บริการ Maintenance คือระบบการบริการพิเศษที่มีบริการช่วยเหลือเพิ่มเติมจาก บริการปกติ ที่ท่านจะได้รับ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งาน autoflight อย่างมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด เพื่อให้องค์กรณ์ มีไม่  สะดุดงานในด้าน ERP Processing   ช่วยดูแลการใช้งานอย่างเป็นระบบให้กับแอร์พอร์ตฟาซิลิตี้    อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพบริษัท เทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด เลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ออโต้ไฟล์ท 
เทคโนโลยีเซอร์วิส กับการเลือกใช้งาน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ออโต้ไฟล์ท  กับรูปแบบธุรกิจ รับเหมา วางระบบปะปาให้กับโครงการของการปะปานครหลวง ,โครงการธุรกิจก่อสร้าง, เพื่อการบริหารโครงการ ประโยชน์ในการบริหารต้นทุน
ชอบที่โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ออโต้ไฟล์ท ได้รับการออกแบบให้  เชื่อมโยงในระบบที่เกี่ยวข้อง สามารถรองรับการบริหารโครงการไปพร้อมกับการบริหารการเงินแบบ Cash Flow  เพื่อทราบถึงสภาวะทางการเงินของโครงการในแต่ละโครงการให้อยู่ภายใต้งบประมาณ  มีรายงานการสามารถแสดงรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง รองรับการทำงานด้านการบัญชี  การวางแผนแรงงาน ช่วยบริหารเหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งทำให้คุณสามารถทราบปัญหา วางแผนแก้ไขปัญหา  และช่วยลดความเสี่ยงในบริหารโครงการ.  เราสามารถบันทึกเอกสารได้ยืดหยุ่น ทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่งและแบบ One to Many รายการค่าใช้จ่ายประจำที่ซับซ้อน โปรแกรมบัญชี AutoFLight ก็ช่วยได้เช่น ค่าประปา ค่าไฟฟ้า
ค่า   โทรศัพท์ ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องมากกว่า1 ใบในการบันทึกบัญชีเพียง 1 รายการ เช่น ในกรณีที่โทรศัพท์ มีหลายเบอร์ มีภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้ง แบบ 3% และ 5% ในบัญชีเดียวกัน Speed Entry เมนูแสดงรายการเอกสาร หลายชนิด ในหน้าจอ เดียวทั้ง บิลซื้อ บิลขาย ใบเสร็จรับเงินหรือเช็ค จึงสะดวกในการใช้งานมาก ครับ


บริษัท สุภาพฤกษ์ จำกัด เป็นธุรกิจให้บริการ สนามกอล์ฟ บริการอาหาร,
บริษัท สุภาพฤกษ์ จำกัดให้บริการนักกอล์ฟ ทั้งตัวจริงและตัวสำรอง แบบครบวงจร อาหาร, เครื่องดื่ม,..โดยคุณ  คุณอัญญดา ยิ้มย้ิอย    เป็นธุรกิจให้บริการ  สนามกอล์ฟ  บริการอาหาร, เครื่องดื่ม ใช้ โปรแกรมบัญชี autoflight ช่วยเรื่องการจัดทำเอกสารซื้อ ขาย จ่าย รับ ลงบัญชีให้อัตโนมัติ การรองรับภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน เช่นใน ธุรกิจ Trading & Service มีภาษี  ไม่ถึงกำหนดสำหรับงานบริการ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถแก้ไขอัตราภาษีได้เอง, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อ เฉลี่ย, ภาษีขอ คืนได้, ภาษีขอคืนไม่ได้ แล้วก็ออกแบบเอกสารขาย ใบเสร็จรับเงิน .. ได้เองเลยคะ จะปรับเปลี่ยนเองก็ง่ายคะ สิ้นเดือนก็ print ภาษี นำส่งได้เลยค่ะ.บริษัท บางกอก โมเดอร์น เทอร์มินอล จำกัด
ผู้ให้บริการท่าเรือคอนเทนเนอร์บริหารโดยเอกชนที่ให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา บริการขนส่งสินค้า
ตู้ขนคอเทนเนอร์สิ. ได้รับ  ISO 9001:2000 International Standard  เมื่อ 16 สิงหาคม 2007  เลือกใช้โปรแกรมบัญชี AutoFlight จัดการข้อมูลเพื่อการบริหาร  ทั้งด้าน ระบบการสั่งซื้อ จัดทำใบสั่งซื้อ  เปิดบิลขาย  โดย AutoFlight ได้จัดเตรียมรายงานเพื่อการวิเคราะห์งานที่เกิ่ยวข้องกว่า 400 รายงาน  และยังสะดวกสบายกับงานบัญชี  บัญชีแยกประเภท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ใช้งานง่ายค่ะ 

มั่นใจ"AutoFlight"กว่า โปรแกรมบัญชีใดๆ เพราะ
-ผลิตเอง ขายเอง และให้บริการหลังการขายเอง
จนได้รับการบอกต่อจากลูกค้ามากที่สุด
-ออโต้ไฟล์ท Run บน Windows มากว่า 20 ปี              
-ออโต้ไฟล์ท บน Windows  มีลูกค้าเลือกใช้กว่า 6000 รายแล้ว
-สถาบันการศึกษากว่า 150 แห่งเลือกโปรแกรมบัญชีออโต้ไฟล์ท เพื่อสอนวิชาบัญชี    
-สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

เลือก AutoFlight  เป็น Software เพื่อใช้ในการแข่งขันเพื่อสอบนักศึกษาทั่วประเทศ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
02 860 6600     LINE OFFICIAL: @AUTOFLIGHT

 

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view