http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม4,989,879
เปิดเพจ7,844,585

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

โปรแกรมบัญชีแจกฟรีใช้ได้จริง ไม่มีล็อค/จำกัด ใดๆทั้งสิ้น

ความสามารถโดยรวมของ Smartbiz Accounting
· แจกฟรีมานานกว่า 10 ปี ใช้งานได้กับ Windows XP, 7, 8 และ Windows 10
· มียอด download มากกว่า 75,000 ราย ,ยอดอบรมมากถึง 30,000 คน
· ใช้งานจริงทางธุรกิจ ถอดแบบมาจากกิจการระดับร้อยล้าน
· ไม่จำกัดการติดตั้ง , ไม่ล็อคอายุ , ไม่จำกัดรายการค้า ,ไม่จำกัดรอบบัญชี
· เป็นรุ่นใช้งานหลายคน หรือ LAN 3 users
· รองรับรายงานภาษีซื้อ ขายแบบใหม่ ตามประกาศสรรพากรปี 58
· มี VDO สอนการใช้งาน บน Youtube แบ่งเป็นหัวข้อสั้น เลือกดูได้สะดวก
· ใช้งานได้ทั้ง Windows XP, Windows 7 , Windows 8, Windows 10
· มีเมนู และ Interface การใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
· รองรับ Multi Currency , Petty Cash , Cash Advance
· เก็บข้อมูลได้ไม่จำกัดปี , เพิ่มบริษัทได้ไม่จำกัด

Smartbiz Accounting ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ดังนี้
1. ระบบซื้อ และวิเคราะห์ซื้อ ( Purchase Order system ) : PO
2. ระบบเจ้าหนี้ และวิเคราะห์หนี้ ( Account Payable system ) : AP
3. ระบบขายและวิเคราะห์ขาย ( Sale Order system ) : SO
4. ระบบลูกหนี้ และวิเคราะห์หนี้ ( Account Receivable system ) : AR
5. ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ( Inventory Control system ) : IC
6. ระบบเช็คและรายการธนาคาร ( Cheque and Bank transaction system ) : CQ
7. ระบบบัญชีแยกประเภท ( General Ledger system ) : GL
8. ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ( Fixed Assets and Depreciation system ) : FA
9. ระบบเงินสดย่อย ( Petty Cash system ) : PE
10. ระบบเงินทดรองจ่าย ( Cash Advance system ) : AC
11. โปรแกรม Crystal Cloud Upload ใช้ส่งข้อมูล เพื่อใช้งาน Cloud Report
12. โปรแกรมสร้างรายงานอัจฉริยะ ( Business Intelligence ) : BI
13. Workflow Designer ออกแบบ flow การใช้งานด้วยตนเอง
14. ระบบบำรุงรักษาข้อมูล ( Maintenance system)
15. ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security system
16. กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของระบบ ( Configuration system ) เปลี่ยนภาษา ,ออกแบบฟอร์มเอกสาร ฯลฯ

SmartBiz All
LOGIN เพื่อเข้าใช้งานคือ BIGBOSS : PASSWORD คือ bigboss

** ทีม AUTOFLIGHT รับอบรมและ Support โปรแกรม SmartBiz เพียง 8,000 บาท

ติดต่อ 02-860-6600 บริษัทออโต้ไฟล์ท ผู้นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ขยายตลาดด้วยวิธีการบอกต่อมากที่สุด**


#PEAKaccount #ใบกำกับภาษี #เริ่มต้นทำบัญชี #จดทะเบียนบริษัท
#โปรแกรมบัญชี #โปรแกรมบัญชีออนไลน์ #การบันทึกรายได้ #โปรแกรมบัญชี
#โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
#อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบัญชี
#อบรมโปรแกรมSmartbiz
#อบรมโปรแกรมFormula
#อบรมโปรแกรมAutoFlight
#อบรมโปรแกรมDAccount
#ปรึกษาการใช้งานโปรแกรมบัญชี
#วางระบบการใช้โปรแกรมสำหรับSME
      

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view