http://www.autoflight.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

Home

Product

Download

Contact Us

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน

SmartBiz Free

สถิติ

เปิดเว็บ08/02/2008
อัพเดท20/05/2023
ผู้เข้าชม4,999,031
เปิดเพจ7,855,506

แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.

สรรพากรเปิดให้บริการรับแบบฯ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจ าปีภาษี 2556 นอกสถานที่เพิ่มเติม

1ก.พ.เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี13หลัก

ผู้เสียภาษีที่มีความประสงค์ที่จะยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

สปส.ขยายเวลายื่นกู้น้ำท่วมถึงเดือนเมษายน 255

แนวทางการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มาตร​การภาษี​เพื่อ​เพิ่มขีด​ความสามารถ​ใน​การ​แข่งขันของประ​เทศ

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

มาตรการลดภาษีสรรพสามิตสูงสุด 100,000 บาท

สัมมนาฟรี มุมมองของฟิทช์เกี่ยวกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย

หลักการบันทึกบัญชี : หลักการบันทึกรายการทางบัญชี (Recording transaction)

ธนาคารกรุงไทย เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทารา แนวหน้า SME นักธุรกิจ แกรนด์ สัมมนาฟรี

กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรฐานบัญชีของไทยในปัจจุบัน

แบงก์กรุงไทยแนะรีบชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

การบัญชีบริหาร

สรรพากรใจดีให้คนไทยที่บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นได้สิทธิลดหย่อนภาษีด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

สรรพากรเผยบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่นขอลดหย่อนภาษีได้

กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากรจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ E - Commerce

ปีนี้ยังจำเป็นต้องคงภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) ไว้ที่ 7% ก่อน

การประเมินระดับนวัตกรรม SMEs ไทย และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริการรับ ชำระภาษีด้วยบัตรเครดิต

การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายรางวัล ส่วนลดหรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

ภาษีคณะบุคคล

มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ภาษีคณะบุคคล

การบัญชีต้นทุน

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร

การควบคุมภายในเกี่ยวกับ การรับเงิน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำสินค้าที่มีไว้เพื่อขายมาใช้เพื่อการประกอบกิจการ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล โปรแกรมบัญชี

รวมคำถามที่ถามบ่อย

สิ่งที่ผู้บริหารมือใหม่ควรทราบเป็นเบี้องต้น

จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ !!

กรมสรรพากรขยายเวลารับแบบฯ ภาษีเต่างๆสำหรับบุคคลธรรมดาครึ่งปี ให้กับท้องที่ที่เกิดอุทกภัย

กฎหมายออกใหม่ กรกฎาคม 2550

ข้อหารือภาษีอากร

Tax Point จุดรับผิดทางภาษี

คำถามยอดนิยม RMF LTF

การขอคืนภาษี

รอบระยะบัญชีของการยื่นภาษีเงินได้

การจำหน่ายหนี้สูญ

การขอคัดแบบแสดงรายการภาษี

การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม แล้วออกฉบับใหม่ ทำอย่างไร

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีอากร

ทำไม กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0

การออกใบกำกับภาษี

ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี

ประเภทของใบกำกับภาษี

การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สิทธิของผู้เสียภาษี

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย แต่สามารถขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดหลักเกณฑ์ สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินประเภทเครื่องจักร

กรมสรรพากรเตือนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง

"สรรพากร" เคาะภาษีบุคคลฯ อัตราใหม่ เล็งปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ปานกลาง-รายได้น้อย พร้อมปรับสิทธิลดหย่อนให้เป็นธรรมขึ้น
       
       นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จากนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในช่วง มกราคม 2555 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ได้ทันในปีภาษี 2555 โดยหลักการเบื้องต้นคงจะมีการปรับลดอัตราเพดานการจัดเก็บภาษีดังกล่าวให้ถี่ขึ้น เพื่อลดช่องว่างในแต่ละช่วงอัตราภาษีให้แคบลง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยลดภาระภาษีสำหรับผู้มีรายได้ระดับกลางถึงน้อย
       
       "เราได้เสนอหลายแนวทางให้ รมช.คลัง พิจารณา ซึ่งแนวทางที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตอนนี้คือการปรับอัตราเพดานการจัดเก็บให้มีความถี่เพิ่มขึ้น จากเดิมที่เก็บแบบขั้นบันไดที่ 10-20-30% และสูงสุดที่ 37% เป็น 5-10-15-20-25-30% และสูงสุดที่ 35% ซึ่งแนวทางนี้ก็จะช่วยลดช่วงภาษีที่ดูกว้างเกินไปให้แคบลง"
       
       นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาในเรื่องกระบวนการในการยื่นภาษี วิธีการยื่นภาษี สิทธิการลดหย่อนภาษี อัตราภาษี ผลกระทบ รวมถึงรายได้ของประชาชนที่จะใช้ในการคำนวณการจัดเก็บภาษีในแต่ละอัตรา โดยในบางขั้นตอน เช่น สิทธิในการลดหย่อนภาษี อาจต้องมีการทยอยออกเป็นกฎหมายลูก เพื่อให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น ส่วนการปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณ การปรับเพดานอัตราภาษีนั้น จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากทางกฤษฎีกา และต้องเข้าสภาซึ่งคาดว่าต้องใช้ระยะเวลานาน
       
       อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวอีกว่า ยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครั้งนี้ อาจส่งผลทำให้รายได้จากภาษีของกรมลดลงไป โดยเฉพาะการลดอัตราเพดานการจัดเก็บจากสูงสุดที่ 37% เหลือ 35% ซึ่งแม้จำนวนรายที่ต้องเสียภาษีในระดับสูงสุดจะไม่มาก แต่วงเงินในส่วนดังกล่าวถือเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
       
       นอกจากนี้ หากมองในทางกลับกันการดำเนินการดังกล่าวก็จะไปช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนให้เพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะสะท้อนกลับมาในรูปภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่แม้จะทดแทนรายได้ในส่วนที่เสียไปไม่ได้ แต่ก็ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง
       
       อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากมีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี จะได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้สุทธิอยู่ระหว่าง 150,001-500,000 บาทต่อปี เสียภาษีอัตรา 10% เงินได้สุทธิอยู่ ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาทต่อปี เสียภาษีอัตรา 20% เงินได้สุทธิอยู่ระหว่าง 1,000,001-4,000,000 บาทต่อปี เสียภาษีอัตรา 30% และเงินได้สุทธิตั้งแต่ 4,000,001 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีในอัตราสูงสุด 37%

ที่มา : http://www.manager.co.th/StockMarket/ViewNews.aspx?NewsID=9540000166314

view

หน้าแรก

ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี

Contact Us

view