http://www.autoflight.co.th
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home Product Download Contact Us Webboard SmartBiz Free สมัครงาน
ค้นหา  ประเภทการค้นหา  Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
จดหมายข่าว
กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร

Menu
บริการหลังการขาย
วิธีการติดตั้งระบบบัญชี AutoFlight
Webboard ถาม-ตอบ ระบบบัญชี
Maintenence (MA) ระบบบัญชี
รวมบริการพื้นฐานต่าง ๆ
ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน
หลักสูตรการอบรม
1. อบรมมาตรฐาน 2 วัน
2. อบรม ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
3. อบรมการ บัญชี-ปิดงบ
รวม Link ข้อมูลงานบัญชี
1. กรมสรรพากร บริการ Online
2. คำถาม? กับการจดทะเบียนธุรกิจและบัญชี
3. SME BANK
4. ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ งานบัญชี
5. แนะนำเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
6. สำนักงานประกันสังคม
7. กระทรวงแรงงาน
8. ข้อมูลสำหรับนักบัญชี
9. คําศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/02/2008
ปรับปรุง 02/08/2022
สถิติผู้เข้าชม4,690,418
Page Views7,420,510
Customer
 

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย

ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดย


นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตามที่ ขณะนี้ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของประเทศ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก  ซึ่งรัฐบาลได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน พร้อมทั้ง นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น และขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ   ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อรวบรวมส่งไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่อไป นั้น

2.1บุคคลธรรมดาที่บริจาค “เงิน” ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดยเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

กรมสรรพากร ขอแจ้งให้ทราบว่า เพื่อให้การบริจาคช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคนำมาหักเป็นค่าลดหย่อน หรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1.การบริจาค ให้แก่ ส่วนราชการ มูลนิธิ องค์การ หรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจา นุเบกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1.1บุคคลธรรมดาที่บริจาค “เงิน” สามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน

1.2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค “เงิน หรือ ทรัพย์สิน” สามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณ กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้        นิติบุคคลได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณ ประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

1.3ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่นำทรัพย์สินหรือสินค้าไปบริจาค ไม่ต้องนำมูลค่าสิ่งของที่บริจาคดังกล่าวมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษีในการ คำนวณเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.การบริจาคผ่านตัวแทน เช่น สถานีโทรทัศน์ หรือสถานีวิทยุต่างๆ

2.1บุคคลธรรมดาที่บริจาค “เงิน” ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาได้ โดยเมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

2.2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค “เงินหรือทรัพย์สิน” ให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย     ผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนรับเงินบริจาคที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายใน การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้    นิติบุคคลได้ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

2.3ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้ประกอบการที่นำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยมีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เป็นตัวแทนรับสินค้าที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น

3.การ บริจาคให้สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศของกระทรวงศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารเรียน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตำราเรียน ค่าจ้างอาจารย์ และทุนการศึกษา ผู้บริจาคสามารถนำมาหักลดหย่อนหรือค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้

3.1บุคคลธรรมดาสามารถนำ “เงิน” บริจาค มาหักเป็นค่าลดหย่อนได้เป็นจำนวน 2 เท่าของเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

3.2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาค “เงินหรือทรัพย์สิน” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้หักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา แต่ต้อง    ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

 “เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อ    พี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความเดือดร้อน การร่วมกันบริจาคเงินและทรัพย์สินให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ ดังนั้น นอกจากผู้บริจาคจะได้รับอานิสงค์ผลบุญแห่งการทำความดีตามความเชื่อของชาวไทย แล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย  แต่ทั้งนี้ขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรด้วย”อธิบดีกรม สรรพากร กล่าว

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1316230863

 
Poll
อบรมการใช้งานโปรแกรม อย่างไรจึง Work ?
อบรมแยกธุรกิจ
อบรมแยกบริษัท
By
รหัสยืนยัน :

Result
แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.
หน้าแรก ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี Contact Us

โปรแกรมบัญชี AutoFlight ผู้นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ขยายตลาดด้วยวิธีการบอกต่อมากที่สุด !!

 
view