http://www.autoflight.co.th
  สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home Product Download Contact Us Webboard SmartBiz Free สมัครงาน
ค้นหา  ประเภทการค้นหา  Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
จดหมายข่าว
กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร

Menu
บริการหลังการขาย
วิธีการติดตั้งระบบบัญชี AutoFlight
Webboard ถาม-ตอบ ระบบบัญชี
Maintenence (MA) ระบบบัญชี
รวมบริการพื้นฐานต่าง ๆ
ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งาน
หลักสูตรการอบรม
1. อบรมมาตรฐาน 2 วัน
2. อบรม ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
3. อบรมการ บัญชี-ปิดงบ
รวม Link ข้อมูลงานบัญชี
1. กรมสรรพากร บริการ Online
2. คำถาม? กับการจดทะเบียนธุรกิจและบัญชี
3. SME BANK
4. ตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ งานบัญชี
5. แนะนำเว็ปไซต์ที่น่าสนใจ
6. สำนักงานประกันสังคม
7. กระทรวงแรงงาน
8. ข้อมูลสำหรับนักบัญชี
9. คําศัพท์บัญชี ไทย-อังกฤษ
« August 2022»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 08/02/2008
ปรับปรุง 02/08/2022
สถิติผู้เข้าชม4,690,445
Page Views7,420,541
Customer

หลักสูตรอบรมมาตรฐาน 2 วัน

 ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติจริง 2 ท่านต่อ  Computer 1 เครื่อง
(ตามกรณีศึกษาของ บริษัท  ออโต้ไฟล์ท  สาธิต)  จำกัด


วันแรก  ของการอบรมคะ

1.      ความรู้พื้นฐาน และภาพรวมของการใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูปออโต้ไฟล์ท

·        สิ่งที่ควรทราบ เช่น KEYDISK คืออะไร , Thump Key คืออะไร

·        การเข้า-ออกจากโปรแกรมอย่าง ถูกวิธี

·        Function Key ต่างๆ ของโปรแกรมบัญชีออโต้ไฟล์ท ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างใช้งาน

·        การออกแบบ  และตั้งรหัสฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ ต่อการนำข้อมูลไปใช้ในการ บริหารงานและ

Data Management หรือการวางแผนเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์

·        การกำหนดนโยบายบัญชี 

·        การบำรุงรักษาข้อมูล

2.      การบันทึกฐานข้อมูล และความสำคัญของฐานข้อมูลแต่ละระบบ

·        ความสำคัญของการใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูปบันทึกฐานข้อมูลในทุกระบบ   

·        วิธีการเตรียมฐานข้อมูลเพื่อบันทึกเข้า ในระบบต่างๆ ได้แก่  ระบบจัดซื้อ

         ระบบขาย   ระบบลูกหนี้    ระบบเจ้าหนี้   ระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

3.       การบันทึกฐานข้อมูลต่ละระบบ

ทดลองบันทึกข้อมูล จาก Case Study เพื่อให้ผู้รับการอบรม ได้ลงมือ ใช้งานในระบบต่าง ๆได้อย่าง

ครบถ้วนได้แก่

·        ข้อมูลประจำบริษัท

·        ข้อมูลระบบบัญชี

·        ข้อมูลสินค้าคงคลัง

·        ข้อมูลผู้จำหน่าย 

·        ข้อมูลลูกหนี้

·        ข้อมูลเช็ค และบัญชีเงินฝาก

·        ข้อมูลสินทรัพย์

4.      การบันทึกยอดยกมาก่อนเริ่มใช้งาน

บันทึกยอดยกมา  เพื่อทราบความสัมพันธ์ของยอดยกมาในระบบต่าง ๆ   โดยบันทึกจากกิจกรรมซื้อ-

ขายในกรณีศึกษา  

·        บันทึกยอดยกมาต้นงวดของแต่ละบัญชี

·        บันทึก INVOICE ขายยกมาต้นงวด

·        บันทึกยอดยกมาของลูกหนี้รายตัว โดยแสดงเป็นรายละเอียดแต่ละ INVOICE 

·        บันทึกยอดยกมาของลูกหนี้แบบรวม

·        บันทึก INVOICE ซื้อยกมาต้นงวด

·        บันทึกปรับยอดสินค้า/วัตถุดิบ

5. การกำหนดนโยบายบัญชี

6. การบำรุงรักษาข้อมูล

7.  การออกแบบฟอร์มเอกสาร และการสั่งพิมพ์แบบฟอร์มพิมพ์


วันที่ 2  ของการอบรม

บันทึกเอกสารรายการค้าต่าง ๆ เข้าในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปออโต้ไฟล์ท และ วิเคราะห์รายการค้าใน

กรณีศึกษา 

1. ขั้นตอนการบันทึกเอกสารแต่ละระบบ

บันทึกเอกสารระบบจัดซื้อ

·       เพื่อให้ทราบวิธีบันทึก Purchase Order และการจ่ายเงินมัดจำขณะที่มีการับคำสั่งขาย 

·       สามารถพิมพ์รายงานติดตามยอดสั่งซื้อสินค้า จากใบ Purchase Order

·       เพื่อให้ทราบวิธีบันทึก Invoice ทั้งแบบซื้อสดและซื้อเชื่อ  โดยสามารถดึงรายการจากที่

เคยสร้างไว้มาได้ทันที

บันทึกเอกสารระบบเจ้าหนี้ 

·       เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้การค้า (AP)

บันทึกเอกสารระบบขาย 

·       เพื่อให้ทราบวิธีบันทึก SALE QUOTATION (ใบเสนอราคา)

·       เพื่อให้ทราบวิธีบันทึก SALE ORDER  และการรับเงินมัดจำขณะที่มีการรับคำสั่งขาย

·       เพื่อให้ทราบวิธีบันทึก INVOICE ขายสด - เชื่อ ทั้งเแบบดึงรายการจาก SALE  ORDER และแบบ

ไม่ ดึง  SALE ORDER

·        เพื่อให้เข้าใจและสามารถบันทึกฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการคีย์  INVOICE ขายได้

·        สามารถบันทึกทะเบียน เขตลูกค้าและกลุ่มลูกค้า

·        สามารถบันทึกทะเบียนรายชื่อลูกค้า เช่น รหัส ,ชื่อที่อยู่ที่ใช้ออกใบกำกับภาษี ,  วงเงินเครดิต ,

ราคาขายตามเกรดของสินค้า

·        สามารถบันทึกรายชื่อทีมขาย และพนักงานขาย

·        สามารถกำหนดเล่มเอกสารการขาย เลขที่เริ่มต้น และการจับคู่สมุดรายวันกับเล่มเอกสารนั้นๆ

·        การกำหนดนโยบายราคาและนโยบายส่วนลด รวมถึงการกำหนดนโยบายเพิ่มเติม

·       สามารถทำใบวางบิลทั้งแบบอัตโนมัติและจัดทำเอง

·        บันทีกใบเสร็จโดยอ้างถึงใบวางบิลหรือ บันทึกใบเสร็จไม่อ้างถึงใบวางบิล

·        บันทึกส่วนลดจ่าย และดอกเบี้ยรับ

·        บันทึกใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีเป็นใบเสร็จรับเงิน\ใบกำกับภาษี

บันทึกเอกสารระบบลูกหนี้

·        เพื่อให้ทราบวิธีการจัดทำใบวางบิลทั้งแบบอัตโนมัติและจัดทำเอง

·        เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกใบเสร็จจ่ายชำระหนี้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

·        บันทีกใบเสร็จโดยอ้างถึงใบวางบิลหรือ บันทึกใบเสร็จไม่อ้างถึงใบวางบิล

·        บันทึกส่วนลดจ่าย และดอกเบี้ยรับ

·        บันทึกใบภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณีเป็นใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

·        บันทึกรับชำระหนี้โดยเอกสารธนาคาร เช่น เช็คจ่าย , ถอนโดยการโอนเงินผ่าน ธนาคาร เป็นต้น 

·        เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและตั้งหนี้ลูกหนี้การค้า

·         เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกใบลดหนี้

·        เพื่อให้ทราบวิธีบันทึก ใบเพิ่มหนี้ ทั้งกรณีลดหนี้เป็นจำนวนสินค้า และ เฉพาะจำนวนเงิน

·        เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกใบลดหนี้ / ใบเพิ่มหนี้ ทั้งกรณีลดหนี้เป็นจำนวนสินค้า และเฉพาะ

จำนวนเงิน 

บันทึกเอกสารระบบเจ้าหนี้

·         สามารถบันทึกทะเบียนรายชื่อเจ้าหนี้การค้า เช่น ชื่อ-ที่อยู่ ,วงเงินเครดิต และเครดิตเทอม

เป็นต้น

·        สามารถกำหนดเล่มเอกสารการซื้อ เลขที่เริ่มต้น และการจับคู่เล่มเอกสารซื้อกับสมุดรายวันที่จะ

ให้ลง

·        บัญชีอัตโนมัติ

บันทึกเอกสารระบบเช็คและเงินฝากธนาคาร

·        เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกเช็คจ่าย

·        บันทึกรับชำระหนี้โดยเอกสารธนาคาร เช่น เช็ครับ,ฝากโดยการโอนเงินผ่าน ธนาคาร,ฝากโดย

เงินสด

·        เพื่อให้ทราบวิธีบันทึกใบนำฝากเช็คเข้าธนาคารหรือ นำเงินสดเข้าธนาคาร(กรณีรับชำระหนี้

จากลูกหนี้การค้า)

·         เพื่อให้ทราบวิธีการกลับรายการเช็คจ่าย ที่มีการเบิกถอนเงินออกไปแล้ว

·        เพื่อให้ทราบวิธีการปรับปรุงเช็ครับที่มีปัญหา (เช่น เช็คคืน , เช็คระบุชื่อผู้รับผิดเป็นต้น)

·        เพื่อตรวจสอบรายงาน การนำฝากเช็คเข้าธนาคาร , รายงานตรวจสอบ Bank Statmentใน

โปรแกรม

บันทึกเอกสารระบบสินค้าคงคลัง

·        การบันทึกข้อมูลระบบสินค้าคงคลัง (IC)

·        สามารถบันทึกฐานรายละเอียดของสินค้า เช่น รหัสชื่อของสินค้า การนับยอดสต็อค หน่วยนับ

ของสินค้าทั้ง

·        หน่วยนับมาตรฐานและหน่วยนับคุมสต็อค เป็นต้น

·        สามารถบันทึกฐานข้อมูลของหน่วยนับและกลุ่มสินค้าได้           

·        สามารถเพิ่มคลังสินค้าและกำหนดประเภทคลังได้ ตามที่ต้องการใช้งาน

·        การบันทึกเอกสารการเบิกวัตถุดิบ การรับคืน การรับสินค้า และการโอนสินค้า

·        เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกเอกสารสินค้ารับเข้า-จ่ายออก ที่มีผลต่อยอดสต็อค แต่ไม่เกี่ยวกับใบ

ของ\ใบกำกับภาษี

·        การบันทึกรับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตได้

·        การบันทึกการเบิกวัตถุดิบ และการเบิกวัสดุสิ้นเปลือง

·        การบันทึกการโอนสินค้าระหว่างคลัง หรือการโอนสินค้าระหว่างสาขา

·        เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกยอดยกมาของสินค้าแสดงรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัว

·        เพื่อให้ทราบวิธีการบันทึกรับคืนวัตถุดิบ หรือวัสดุสิ้นเปลือง

·        เพื่อให้ทราบการบันทึกการตวรจนับสินค้า และการปรับยอดสินค้า

·        เพื่อให้สามารถบันทึกรับ-เบิก สินค้าหรือวัตถุดิบ เป็น LOT หรือ เป็น Serial ได้

2.การบันทึกรายวัน  

3. ทดลองบันทึกข้อมูล

4. แนะนำการเรียกดูรายงาน แนะนำการเรียกดูรายงาน เช่น 

·        รายงานติดตามยอดสั่งซื้อสินค้า จากใบSALE ORDER เช่น รายงานสินค้า ค้างส่งแยกตามลูกค้า

·        รายงานที่สำคัญของระบบ PO และ AP

·        รายงานที่ใช้วิเคราะห์การซื้อที่น่าสนใจ เช่น รายงานใบส่งของแยกตามผู้จำหน่าย ,รายงานตรวจ

สินค้า  ที่เคยซื้อจากเอกสารการซื้อ , รายงานสรุปยอดซื้อประจำงวดแยกตามผู้จำหน่าย 

·        รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เช่น รายงานภาษีซื้อรวมยื่นเพิ่มเติม ,

·        รายงานภาษีซื้อไม่รวมยื่นเพิ่มเติม รายงานภาษีซื้อตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 89

·        สามารถพิมพ์รายงานติดตามหนี้ได้ เช่นพิมพ์รายงานใบวางบิลที่ครบกำหนดชำระเงิน ,

 รายงานใบส่งของที่ครบกำหนด

·        สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ที่น่าสนใจ เช่น รายงานวิเคราะห์อายุหนี้แบบมีราย

 ละเอียด ย้อนวันที่ ,รายงานสถานะเจ้าหนี้,รายงานการ์ดเจ้าหนี้,รายงานเจ้าหนี้หนี้เกินวงเงินเครดิต

·        การวิเคราะห์รายงานที่สำคัญของระบบ SO และ AR

·        รายงกานวิเคราะห์การขายตามสินค้า ตามลูกค้า ตามพนักงานขายและรายงานรายรับในแต่ละวัน

·        เพื่อให้สามารถพิมพ์รายงานภาษีได้ เช่น รายงานภาษีขายรวมยื่นเพิ่มเติม,รายงานภาษีขายไม่

รวมยื่นเพิ่มเติม เป็นต้น   

·        รายงานติดตามหนี้ เช่นพิมพ์รายงานใบวางบิลที่ครบกำหนดชำระ,พิมพ์รายงานใบส่งของที่ครบหนด

·        รายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ที่น่าสนใจ เช่น รายงานวิเคราะห์อายุหนี้แบบ มีรายละเอียดย้อนวันที่,

รายงานสถานะลูกหนี้ ,รายงานการ์ดลูกหนี้ , รายงานลูกหนี้เกินวงเงินเครดิต 

·        การวิเคราะห์รายงานที่สำคัญของระบบ CQ 

·        การเรียกดูรายงานตรวจสอบเช็ครับ  และรายงานตรวจสอบเช็คจ่าย

·        สามารถเรียกดูรายงานที่ช่วยในการตรวจสอบรายการในระบบเช็ค เช่น รายงาน Bank

statement , รายงานการรับเงินต่างๆ

5. สอบถามปัญหา และข้อมูลเพิ่มเติม

 
Poll
อบรมการใช้งานโปรแกรม อย่างไรจึง Work ?
อบรมแยกธุรกิจ
อบรมแยกบริษัท
By
รหัสยืนยัน :

Result
แหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่องานบัญชี.
หน้าแรก ผลิตภัณฑโปรแกรมบัญชี Contact Us

โปรแกรมบัญชี AutoFlight ผู้นำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ขยายตลาดด้วยวิธีการบอกต่อมากที่สุด !!

 
view